top of page

Bashkia Roskovec


1. Rikualifikimi urban i lagjes tek spitali, rruga e Kodrës. Ndërhyrja në këtë zonë është e plotë dhe konsiston në:

- kanalizimet e ujrave të bardha; - shtresat asafaltike;

- trotuar;

- hapësira publike; - ndriçimin.

2. Rikonstruksioni i plotë i shkollës “ Adem Vrapi;

3. Rehabilitimi i qendrës së fshatit Strum;

4. Rehabilitimi i bllokut nr.2 në Roskovec dhe rikonstruksioni i fasadave;

5. Ndërtimi i trotuarit në segmentin rrugor nga rrethrrotullimi “Vajza Myzeqare” deri në Marinëz;

6. Rikonstruksioni i shkollës "Zylyftar Veleshnja" në Velmish;

7. Rikonstruksioni i shkollës "Ajet Toska" në Suk 2;

8. Rikonstruksioni dhe rehabilitimi i hapësirave dhe fasadave të pallateve në qendër të Roskovecit.

9. Sistemimi i lulishtes dhe pastrimi total i ambienteve përreth lapidarit të ngritur në përkujtim dhe nderim të batalionit partizan "Tofik Lapani" ne fshatin Suk 1;

10. Mbushja dhe sistemimi i pjesës anësore të trotuarit në fshatin Arapaj;

11. Asfaltimi i rrugës së Luar-it;

12. Pastrimi i kanalit vaditës V 7, në Vidhisht, Njësia Administrative Kuman;

13. Rehabilitimi i kanalit kullues V 34 dhe kanalit vaditës V 39, të cilat do t'i shërbejnë komunitetit të fshatrave Suk 1 dhe Suk 2;


Burimi: https://www.facebook.com/bashkiaroskovec/

bottom of page