Bashkia Selenicë

Updated: Jun 30


1. Përfundoi rehabilitimi i rrugës së dytë në fushën e Armenit me një gjatësi prej 2 km e quajtur “Rruga e Pemëve”. Kjo rrugë i vjen në ndihmë 150 fermerve me 250 Ha tokë.

2. Përfundoi me sukses pastrimi i kanalit vaditës Drashovicë - Armen, një punë e shumëpritur nga banorët e zonës.Ky kanal i lënë prej vitesh në harresë, i mbytur nga inertet dhe mbetjet e pista është transformuar tërësisht. Kanali me gjatësi 11 km ju vjen në ndihmë fermerëve të fshatrave Armen, Picar, Lubonjë, Penokovë, Peshkëpi dhe Drashovicë.

3. Përfundoi pastrimi i kanaleve vaditëse në Shkozë, Mesaplik dhe Brataj.

4. Pastrimi i kanaleve kulluese në Gumenicë dhe Mavrovë.

5. Fusha e sportit në Selenicë ka përfunduar, ku tashmë do të jetë e rrethuar, me shkallë dhe porta të reja brenda standarteve të kërkuara nga FSHF.

6. Përfundoi linja e re e ujrave të zeza në Vllahinë e cila lidh pallatet me linjën kryesore, kerkesë kjo e berë nga banorët gjatë degjeses publike.

7. Rehabilitimi i rrugës së amortizuar dhe hapja e kanaleve anësore në Velcë, Ramicë, Njësia Administrative Brataj.

8. Pastrimi i kanaleve kulluese të Armenit për mos të qenë më të bllokuar.

9. Përfundimi i rrugës së varrezave të fshatit Penkovë.

10. Ka përfunduar izolimi i burimit të Vrizit në fshatin Gjorm, i cili furnizon pjesën më të madhe të fshatit. Tashmë ujrat do të jenë të mbrojtura nga ndotja dhe disiplinuara për t’u mbledhur në depo.

11. Përfundoi Ura në fshatin Karbunar, e cila kishte dalë jashtë funksionit dhe ishte problem për lidhjen me fshatrat Kocul dhe Pocem. Njëkohesisht janë vendosur dhe tombinot në kanalet anësore pasi ujrat e shiut shkaktonin dëme.

12. Pastrimi i përroit në Armen, në Lagjen e Repartit (Otima) i cili është i domosdoshëm pasi bllokimi i tij shkaktonte përmbytje të banesave dhe një pjesë të tokave në gjatësinë e saj.

13. Ndërtimi i argjinaturës së re dhe 8 penelave mbrojtës në Vjosë, për të frenuar përmbytjet e tokave bujqësore në Selenicë.

14. Ndërhyrje në kanalin e bllokuar dhe hapjen e rrugës së fshatit Picar, Njësia Administrative Armen.

15. Ka përfunduar pastrimi i Përroit Otima nga fillimi deri në grykëderdhjen e tij në Vjosë.