top of page

Bashkia Selenicë


1. Investime në infrastrukturën arsimore;

2. Investime në infrastrukturën shëndetësore;

3. Krijimi i kushteve të duhura për biznesin e vogël, për të rritur mirëqënien në çdo familje;

bottom of page