top of page

Bashkia Tepelenë


1. Po shkojnë drejt përfundimit dy akset Tepelenë – Lekdush dhe Gusmar – Kuç.

2. Drejt përfundimit rruga Dukaj - Sinanaj, që lidh krahinën e Lopësit.

3. Vazhdon puna për segmentin rrugor Salari – Nivicë.

4. Vazhdon rikonstruksioni i rrugës që lidh fshatrat Dorëz, Matohasanaj, Sinanaj, Dhëmblan, Lab Martalloz.

5. Vazhdon rikonstruksioni i rrugës Bënçë - Lekdush, Bashkia Tepelenë.

6. Vazhdojnë punimet për rehabilitimin e ujëmbledhësit të Dukajt, me një kapacitet prej rreth 9 milion metër kub ujë.

7. Vijojnë punimet në ndërtimin e argjinaturës mbrojtësëse pranë Manastirit të Kodrës.

8. Vijon procesi për rehabilitimin e blloqeve të banimit midis hapësirave në pallatet e lagjeve të qytetit.


Burimi: https://www.facebook.com/bashkiatepelene

bottom of page