top of page

Bashkia Tropojë


1. Rehabilitimi, zgjerimi dhe asfaltimi i Unazës së re të Qytetit Bajram Curri.

2. Zgjerimi dhe pastrimi i rrugës Trezhnjevë - Padesh.

3. Rehabilitimi i kanaleve vaditëse në fshatin Kepenek, Njësia Administrative Bytyç.

4. Lëshimi funksional i kanalit të Gashit, i cili do të garantojë ujë për vaditje për 24 orë për dhjetëra hektarë tokë.

5. Rikonstruksioni dhe zgjerimi i rrugës lidhëse të bjeshkëve.

6. Investim në shumën e 700.000 000 lekë në trajtimin e ujërave të zeza në zonën e Valbonës.

7. Rehabilitimi i kanaleve vaditëse në Fshatin Viçidol, Njësia Administrative Tropojë.

8. Investim në rehabilitimin e rezervuarit të fshatit Kasaj.

9. Lidhja e energjisë elektrike pas 30 vitesh në fshatitn Çerem të Tropojës.

10. Hapja dhe pastrimi i kanalit Ahmataj-Hasaj-Sopot i cili do të bëjë të mundur vaditjen e 80 ha tokë.

11. Mbjellja e 500 pemëve në të dyja anët e rrugës “Fabrika e Tullave”, Qendra e Tropojës, si dhe përreth objekteve publike.

12. Rehabilitimi i tubit për vaditjen e tokave të punueshme të fermerëve në fshatin Sopot, Njësia Administrative Tropojë. Plot 80 ha tokë do të vaditen plotësisht.

13. Pastrimi i rrugës së Bjeshkës nga Pojana në Tellen e Nezajve për të vijuar në Rreshkëz, Sylbicë e Doberdol.

14. Rregullimi dhe pastrimi i ambientit në varrezat e qytetit te B.Currit si dhe riparimi i mureve rrethuese të tyre.

15. Mbjellja e 2700 saksive me lule të stinës në qytetin e Bajram Currit.

16. Rikonstruksion modern i lagjes "Partizani" në qytetin e Bajram Currit.

17. Pastrimi i rrugës së lagjes "Gjongecaj".

18. Rikonstruksioni total i shkollës së mesme Lekbibaj në zonën Nikaj – Mertur.

19. Rikonstruksioni i “Stadiumit të Lojërave me Dorë” në Tropojë.

20. Asfaltimi i rrugës së fshatit Cërnicë.

21. Pastrimi dhe sistemimi i ambienteve të Shkollës së Mesme “Oso Dauti” në Njësinë Administrative Llugaj.

22. Pastrimi dhe sistemimi i Luginës së Valbonës.

23. Pastrimi masiv i qytetit të Bajram Currit në çdo cep të tij.

24. Pastrimi dhe rehabilitimi i rrugëve rurale në Nikaj-Mërtur.

25. Rehabilitimi dhe rikonstruksioni i segmentit rrugor Zhenaj - Tahiraj.

26. Sistemimi dhe rehabilitimi i rrugës së lagjes Ah'Mataj dhe rikonstruksioni i urës Astë - Myhejan.


Burimi: https://www.facebook.com/RexhByberi

bottom of page