top of page

Bashkia Vau i Dejës


1. Pas lirimit të hapësirave publike, ka filluar puna për ndërtimin e parkut për banorët e lagjes “Dy katëshet” dhe pallateve në qytetin e Vaut të Dejës.

2. Pas përfundimit të fazës së parë të pastrimit të kanaleve kulluese dhe vaditëse në fshatrat e Bashkisë Vau Dejës, ka filluar puna për betonizimin e tyre në mënyrë që ti japim një zgjidhje përfundimtare pastrimit të kanaleve vaditëse vit pas viti.


Burimi: https://www.facebook.com/markbabanial

bottom of page