Bashkia Elbasan

Updated: Jun 14


  1. Rikonstruksioni i banesave të komunitetit rom dhe egjiptian. Në vitin 2017 përfituan 19 familje dhe në vitin 2018 përfituan 24 familje të komunitetit rom dhe egjiptian.

  2. Rikonstruksioni i fasadave të pallateve. Rikonstruksioni i fasadave parashkoi edhe krijimin e kushteve optimale për banesat, për t’i mbrojtur ato nga i ftohti dhe nxehtësia.

  3. Rikonstruksioni i shkolles “Adem Krasniqi”.

  4. Rikonstruksioni i shkolles “Jorgji Dilos”.

  5. Në fshatin Shirgjan u riparua ura e cila lidh një lagje me pjesën tjetër të fshatit. Ndërhyrja ishte e domosdoshme, sidomos për lëvizjen e sigurtë të fëmijëve drejt shkollës.

  6. Pastrimi i rrugëve të arave në fshatin Bathës, Njësia Administrative Shirgjan.

  7. Rikonstruksioni tërësor i shkollës profesionale “Ali Myftiu”. Prioritet kryesor i është dhënë reparteve të praktikës. Gjithashtu janë modernizuar të gjithë laboratorët, kjo krahas edhe bashkëpunimit me projekte të ndryshme.

  8. Rikonstruksioni total i përroit të Zaranikës. Për shkak të degradimit për vite me radhë, argjinatura e këtij përroi ishte shkatërruar totalisht duke rrezikuar përmbytjen e, jo pak, por 50 mijë banorëve. Projekti i Ministrisë së Bujqësisë parashikon ndërhyrje që nga prita e deri në grykëderdhje duke i dhënë zgjidhje përfundimtare problemit.

  9. Ndërtimi i një këndi sportiv modern, konform të gjitha standardeve në kopshtin nr.9 në Elbasan.

  10. Rikonstruksioni i shkollës “Bardhyl Popa.

Burimi: Bashkia Elbasan - https://www.facebook.com/elbasanbashkia/