Bashkia Vlorë

Updated: Jun 14 1. U vendos në punë stacioni i ri i pompimit të ujërave të zeza i cili i shërben zonës perëndimore të qytetit dhe do të sigurojë funksionimin normal të rrjetit të kanalizimeve.

 2. U rehabilitua qendra e fshatit Trevllazër. U asfaltua rruga nga hyrja e fshatit, në shkollë, qendrën shëndetësore, xhaminë dhe qendrën e fshatit. Përfundoi riparimi i rrjetit elektrik të tensionit të mesëm.

 3. U vendos në funksionim pompa e re dhe e fuqishme, e cila do të përmirësojë situatën e furnizimit me ujë për banorët e fshatit Kaninë.

 4. Qendra historike e qytetit bregdetar, i është nënshtruar rikonstruksionit dhe kthimit të saj në identitet duke ruajtur të gjitha vlerat. U restauruan 68 objekte në zemër të Vlorës, aty ku qyteti ende ruan identitetin, me gjurmë të ndërtimeve të fundit të shekullit të 19‐të dhe fillimit të shekullit të 20‐të.

 5. U rehabilitua qendra e fshatit Dukat, e cila do të rigjallërojë komunitetin lokal dhe do të pasurojë asetet turistike dhe kulturore të qytetit të Vlorës.

 6. Rikonstruksioni i “Shkollës së Kuqe” në Dukat.

 7. U pastruan dhe u sistemuan kanalet vaditëse dhe kulluese në Njësinë Administrative Shushicë.

 8. Përmirësimi i sinjalistikës në qytetin e Vlorës. U vijëzuan rrugët për këmbësorët.

 9. Rikonstruksioni i bulevardit Vlorë - Skelë.

 10. Mbjellja e pemëve në Bulevardin "Ismail Qemali".

 11. U vendosën kamera sigurie në rrugët e qytetit të Vlorës për të garantuar rendin, qetësinë publike dhe për sa më shumë siguri.

 12. U pastrua kanali i 'Naunkës', në lagjen "24 Maj". Ndërhyrje e rëndësishme për menaxhimin e situatave që mund të krijohen nga reshjet.

 13. Fillimi i pastrimi të zonës tek ish-Frigoriferi, e cila i hap rrugën investimeve për ndërtimin e banesave sociale. Bashkia Vlore ka lidhur akt marrëveshjen me Entin Kombëtar të Banesave për ndërtimin e dy objekteve, në këtë truall.

 14. Ndërtimi i shëtitores tjetër të bregdetit, nga Tuneli në "Ujë të Ftohtë", deri në Orikum.

 15. Rruga 'Ramize Gjebrea' drejt rikonstruksionit total duke lidhur Pyllin e Sodës me Tregun e Frutave – Perimeve.

 16. Rehabilitimi i shkollës "Avni Rustemi", në fshatin Trevllazër.

 17. Rikonstruksioni i kopshtit nr. 3 në qytetin e Vlorës, rritje standarti dhe më shumë hapësirë përreth kopshtit.

 18. Ujësjellës Kanalizime realizoi në lagjen "11 Janari", një investim për përmirësimin e situatës së furnizimit me ujë. U zëvendësua rrjeti i vjetër me tubo të reja.

 19. Bulevardit 'Ismail Qemali' ju shtuan 409 pemë në të gjithë segmentin e tij.

 20. Asfaltimi i rrugës panoramike të Kaninës, e cila ka bërë të mundur rritjen e numrit të vizitorëve në këtë zonë.

 21. Investim i cili garanton furnizimin me energji elektrike për 400 abonentë, familjarë dhe biznese në fshatin Kaninë.

 22. Rikonstruksioni i shkollës “ 24 Maji” dhe ambienteve sportive në qytetin e Vlorës – Tenderi me vlerë 81 099 865,00 lekë pa TVSH, me operator kontraktues SENKA SHPK (burimi - http://prokurimetransparente.al/sq/tender/view/id/26956 Open Procurement Albania)


Burimi: Bashkia Vlorë - https://www.facebook.com/Bashkia-Vlor%C3%AB-346276352540/