top of page

Dritan Leli - Bashkia Vlorë

Updated: Nov 12, 2020

Premtimet elektorale të z. Dritan Leli, Kryetar i Bashkisë Vlorë


1. Do i japim zgjidhje përfundimtare problemit të mbetjeve dhe do të ndërtojmë landfillin;

2. Do të përmirësojmë pastrimin e qytetit dhe grumbullimin e mbeturinave;

3. Do të fillojmë projektet për riciklimin e mbetjeve urbane;

4. Do të vendosim në punë impjantin e ujrave të zeza;

5. Do të ndalohet kategorikisht djegia e e mbeturinave në territorin e Bashkisë Vlorë;

6. Do të ndalohet derdhja e ujrave të zeza në det dhe janë evidentuar 18 pika që shërbejnë si grykëderdhje, çka do të shmangë ndotjen e detit;

7. Do të përfundojmë rrugën transballkanike, dhe Bay Pasin e ri;

8. Investime ne 8 akse kryesore të qytetit;

9. Do të ndërtojmë Lungomaren;

10. Do të lidhim fshatrat me rrugët nacionale;

11. Do të furnizojnë me ujë të pijshëm 24 orë banorët e Vlorës;

12. Do të miratojmë planin rregulles për bashkinë e madhe të Vlorës;

13. Do të sistemohen sheshet, rrugët, trotuaret dhe e gjithë infrastruktura e brendshme e qytetit;

14. Do të ndërtohen rrugët dhe pedonalet për biçikletat;

15. Do të gjelbërojmë hapësirat e lira dhe do të pyllëzojmë kurorën e qytetit të Vlorës;

16. Do të disiplinojmë qarkullimin e automjetve dhe parkimin;

17. Do të ndriçiojme rrugët dhe ambjentet publike;

18. Do të shkurtohen daljet në bregdet për fshatrat në periferi të Vlorës;

19. Do modernizojmë transportin publik; do të ndërtohet terminali i transportit të qytetit;

20. Do të përmirësomë kushtet në kopshte dhe çerdhe;

21. Do të ndërtojmë kampe verore për fëmijët në të gjithë Vlorën;

22. Trajtim të barabartë për mbledhjet e taksave dhe tarifave;

23. Transparencë publike për çdo vendimmarrje; Portal unik për shërbimet;

24. Votim qyetar për projektet e rëndësishme. Referendume lokale. Qytetarët do të jenë pjesë e vendimarrjeve për qytetin. Banorët do të votojnë nga kompjuterat e tyre për çdo projekt që ata duan për Vlorën. Ky projekt rrit transparencën dhe vendimmarrjen qytetare.

25. Projekt të madh pilot për regjistrimin e pronave pasi paisja e pronave me dokumente është domosdoshmëri. Do të bëj të pamundurën që kjo çështje të marrë një zgjidhje. Pas katër vitesh, çdo pronë e juaja do të vlejë shumë më tepër;

26. Master plan për sistemet e kullimit dhe vaditjes;

27. Tregje të reja për prodhimet bujqësore dhe blektorale;

28. Markatë të re për prodhimet e detit;

29. Siguri për produktet ushqimore;

30. Do të ndihmojmë fermerët duke i bërë publicitet pa kosto;

31. Turizmi, investim në cilësinë e shërbimit. Të arrijmë të bëjmë që turisti që largohet, të ketë dëshirë të kthehët sërish;

32. Të shndërrojmë Sazanin dhe Karaburunin një pikë të rëndësishme për turizimin;

33. Sezoni turistik nuk do jetë vetëm 45 ditë por do të jetë 365 ditë;

34. Do të organizojmë festa dhe do të ngremë zyra promovuese në qëndrat e rajonit;

35. Do të promovojmë festat e të gjithë krahinave të tjera, duke bërë një pelegrinazh turistik;

36. Do të rinovojmë lagjen Muradie, rrugën Justin Godart; Orikun e Vjetër, Kalanë e Kaninës, Ishullin e Zvërnecit do t’i shndërrojmë në destinacione të mirfillta turistike me gjithë infrastrukturën që i nevojitet;

37. Do të ndërtojmë parkun e ri në Pyllin e Sodës, deri tani një kënd që vetëm shfrytëzohet por jo prej qytetarëve.

38. Do të punësojmë më shumë gra dhe vajza;

39. Do të ndërtojmë qendrën ditore për të moshuarit ku do të ofrohet një shërbim i munguar në një ndër qytetet më të rëndësishme në vend për këtë kategori sociale;

40. Do të ndërtojmë qendra kulturore për fëmijët dhe terrene sportive;

41. Do të krijojmë kushte dhe më shumë infrastrukturë për personat me aftësi të kufizuar;

42. Do të ofrojmë punësim sezonal për familjet në nevojë;

43. Do të ndërtojmë kinemanë e Vlorës;

44. Laborator të specializuar në shkolla që fëmijët të mësojnë më mirë nesër;

45. Do të mbështesim nxënësit e shkëlqyer dhe studentët e shkëlqyer;

46. Do të organizojmë Festvalin Folklorik Mesdhetar;

47. Do të rihapim pishinën sportive të notit;

48. Do të organizojmë evente sportive ndërkombëtare.


Zhvillim urban, ekonomik dhe social, kjo ështe ne Aleancë me arkitektët dhe urbanistët për qytetin dhe pjesëmarrje qytetare në vendimarrje.


Burimi: http://fml.al/index.php/2015/08/30/dritan-leli/


Recent Posts

See All

Rritja e tranparencës dhe aksesueshmërisë në shërbimet që do ofrojë Bashkia e Durrësit; Fuqizimi i rinisë dhe grave; Krijimi i sa më shumë hapësirave të gjelbra; Vëmendje e shtuar nga zonave periferik

Premtimet elektorale të z. Kastriot Gurra, Kryetar i Bashkisë Librazhd Fusha: INFRASTRUKTURË DHE SHËRBIME PUBLIKE Premtime: 1. Do të asfaltohen rrugët kryesore nëpër fshatra. 2. Çdo rrugë që do të

Premtimet elektorale të z. Ervin Demo, Kryetar i Bashkisë Berat 1. Do të bëjmë realitet një program konkret zhvillimi për qytetin e Beratit, me investime në infrastrukturë dhe shërbime, që do të rikth

bottom of page