Elton Arbana - Bashkia Shijak

Updated: Oct 31, 2019

Premtimet elektorale të z. Elton Arbana, Kryetari i Bashkisë Shijak (2019)


1. Dua të përpiqem ta bëj Shijakun një vend sa më të mirë për fëmijët tanë;

2. Dua që ta bëj Shijakun një vend sa më afër standardeve europiane;

3. Do të bëjmë më shumë për integrimin e zonave rurale dhe ubrane.

4. Mbështetje dhe përkrahje për çdo problematikë të tregtarëve të pazarit;

5. Fëmijët e Qendrës Komunitare Shijak, do të kenë prioritet të veaçantë;

6. Në vëmendjen tonë do të jenë takimet me përfaqësues mjedisorë ku do të flasim më konkretisht për programet e mbrojtjes së mjedisit, zvogëlimin dhe kontrollin e ndotjes, menaxhimin e ujërave të zeza, parandalimin e përmbytjeve në Shijak;

4. Një vëmendje e veçantë do t'i kushtohet mbështetjes së moshës së tretë, të cilët kanë dhënë një kontribut të vyer për shoqërinë.


Burimi 1: https://ata.gov.al/2019/06/24/arbana-dua-ta-sjell-shijakun-sa-me-afer-standardeve-europiane/

Burimi 2: https://www.facebook.com/Elton-Arbana-Faqja-Zyrtare-1085717774966539/

Recent Posts

See All

Kastriot Gurra - Bashkia Librazhd

Premtimet elektorale të z. Kastriot Gurra, Kryetar i Bashkisë Librazhd Fusha: INFRASTRUKTURË DHE SHËRBIME PUBLIKE Premtime: 1. Do të asfaltohen rrugët kryesore nëpër fshatra. 2. Çdo rrugë që do të

Ervin Demo - Bashkia Berat

Premtimet elektorale të z. Ervin Demo, Kryetar i Bashkisë Berat 1. Do të bëjmë realitet një program konkret zhvillimi për qytetin e Beratit, me investime në infrastrukturë dhe shërbime, që do të rikth

Tërmet Peçi - Bashkia Tepelenë

Premtimet elektorale të z. Tërmet Peçi, Kryetari i Bashkisë Tepelenë 1. Zhvillimi ekonomik i zonës; 2. Do të investoj për ta kthyer Tepelenën në një destinacion turistik; 3. Zgjidhja e problemit të p