top of page

Erion Isai - Bashkia Kolonjë

Updated: Apr 27, 2020

Premtimet elektorale të z. Erion Isai, Kryetari i Bashkisë Rehovë (Qershor 2019)


1. Të gjithë qarkun ta zgjojmë dhe ta bëjmë Kolonjën të vizitueshme e të aksesueshme për turizmin dhe agroturizmin;

2. Kënd lojërash për fëmijët në Ersekë dhe Leskovik;

3. Strehë sociale për njerëzit e pamundur dhe vend ku të mblidhen të moshuarit për të biseduar dhe për të kaluar ditën.

4. Shkolla dinjitoze;


Burimi: https://ata.gov.al/2019/06/15/isai-pas-30-qershorit-ndertimi-i-plote-aksit-te-dyte-te-rruges-korce-erseke/


Për fshatin Rehovë:


1. Ujësjellës i ri;

2. Restaurimi i 80 portave të fshatit;

3. Subvencionimi i ngritjes së bujtinave;

4. Rikualifikimi urban i qendrës së fshatit;

5. Kaldrëme të reja;

6. Rehabilitimi i rrugës që të çon për në Rehovë.


Për fshatin Borovë:


1. Ujësjellës i ri;

2. Rehabilitimi i urës së Totës;

3. Kalldrëme të reja;

4. Rikualifikimi urban;

5. Vënia në funksion e Muzeut të Masakrës (Muzeu i Borovës);


Për fshatin Barmash:


1. Ndërtimi i rrjetit të brendshëm të ujësjellësit;

2. Projekte të reja në shërbim të komunitetit të kësaj zone;


Për Leskovikun:


1. Ujësjellës i ri;

2. Rehabilitimi i rrugës Ersekë-Leskovik;

3. Rehabilitimi i rrugës së llixhave të Sarandaporit;

4. Ta kthejmë Leskovikun në atraksionin turistik më të frekuentuar nga turistët vendas dhe të huaj.


Për fshatin Selenicë:


1. Ujësjellës i ri;

2. Rehabilitimi i kanaleve vaditëse;

3. Subvencionet për fermerët;

4. Përmirësimi i cilësisë së shërbimeve.


Për Njësinë Administrative Mollas:


1. Ujësjellës i ri;

2. Rikualifikimi urban i qendrës Mollas.


Burimi: https://www.facebook.com/Bashkia-Kolonj%C3%AB-270696680084258/

Recent Posts

See All

Rritja e tranparencës dhe aksesueshmërisë në shërbimet që do ofrojë Bashkia e Durrësit; Fuqizimi i rinisë dhe grave; Krijimi i sa më shumë hapësirave të gjelbra; Vëmendje e shtuar nga zonave periferik

bottom of page