top of page

Eriselda Sefa - Bashkia Lushnje

Updated: Apr 19, 2022


1. Do të hapen 1600 vende pune në një ndërmarrje fasone, e cila ka nisur punën në qytetin e Lushnjës.

2. Rikthimi i Universitetit Bujqësor në Lushnjë. Shumë shpejt me mbështetjen e qeverisë, do të nisim punën për ndërtimin e një kampusi universitar.

3. Shumë investime në bujqësi dhe infrastrukturë, për të krijuar kushte të favorshme në zhvillimin e biznesit dhe rritjen e punësimit e të të ardhurave për të gjithë banorët e Lushnjës.

4. Do të hapen rrugët e parcelave.

5. Rehabilitimin e rrugës së fshatit Hajdaraj në Njësinë Administrative Golem.

6. Rehabilitimin e rrugës së fshatit Kurtin në Njësinë Administrative Hysgjokaj.

7. Rehabilitimin e rrugës së fshatit Ballagat në Njësinë Administrative Ballagat.

8. Rehabilitimin e rrugës së Karbunarës.

9. Vëmendje e veçantë do i kushtohet edhe infrastrukturës së institucioneve arsimore. Kemi në plan të restaurojmë të gjitha kopshtet, shkollat dhe të mundësojmë rrethimin e këtyre objekteve.

10. Në zonat e banuara ku nuk kemi kopshte dhe shkolla kur kjo duket e domosdoshme, atëherë do të ndërtojmë të reja.


Burimi: Reporter.al - Pushteti Vendor - http://pushtetivendor.reporter.al/fatos-tushe-bujqesia-do-te-jete-objektivi-im/

Recent Posts

See All

Rritja e tranparencës dhe aksesueshmërisë në shërbimet që do ofrojë Bashkia e Durrësit; Fuqizimi i rinisë dhe grave; Krijimi i sa më shumë hapësirave të gjelbra; Vëmendje e shtuar nga zonave periferik

Premtimet elektorale të z. Kastriot Gurra, Kryetar i Bashkisë Librazhd Fusha: INFRASTRUKTURË DHE SHËRBIME PUBLIKE Premtime: 1. Do të asfaltohen rrugët kryesore nëpër fshatra. 2. Çdo rrugë që do të

Premtimet elektorale të z. Ervin Demo, Kryetar i Bashkisë Berat 1. Do të bëjmë realitet një program konkret zhvillimi për qytetin e Beratit, me investime në infrastrukturë dhe shërbime, që do të rikth

bottom of page