top of page

Flamur Golemi - Bashkia Gjirokastër

Premtimet elektorale të z. Flamur Golemi, Kryetar i Bashkisë Gjirokastër (Qershor 2019)


1. Kemi projekte për Gjirokastrën duke filluar që nga Sheshi i Çerçizit, parkingu nëntokësor, pallati i sportit, terminali i autobusëve etj;

2. Këto janë disa nga projektet, pasi do ketë dhe shumë të tjerë që do të vazhdojnë me mbështetjen e qeverisë gjatë 4 viteve të ardhshme.


Burimi: https://ata.gov.al/2019/06/23/golemi-me-30-qershor-per-gjirokastren-qe-duam/

Recent Posts

See All

Rritja e tranparencës dhe aksesueshmërisë në shërbimet që do ofrojë Bashkia e Durrësit; Fuqizimi i rinisë dhe grave; Krijimi i sa më shumë hapësirave të gjelbra; Vëmendje e shtuar nga zonave periferik

bottom of page