top of page

Gjolek Guci - Bashkia Memaliaj

Premtimet elektorale të z. Gjolek Guci, Kryetar i Bashkisë Memaliaj (Qershor 2019)


1. Do ta nisim punën tonë me ndërhyrje në infrastrukturën rrugore dhe ujësjellësat, që janë jetike për zhvillimin e zonës;

2. Do punojmë fort për të krijuar vende të reja pune për bashkinë e Memaliajt dhe gjithë qytetit;

3. Së bashku me skuadrën e Memaliajt do bëjmë më të mirën për shumë projekte që kemi nisur dhe për ato që do nisim së shpejti.


Burimi: http://ata.gov.al/2019/06/23/guci-do-punojme-fort-per-te-krijuar-vende-te-reja-pune-ne-bashkine-e-memaliajt/


Recent Posts

See All

Rritja e tranparencës dhe aksesueshmërisë në shërbimet që do ofrojë Bashkia e Durrësit; Fuqizimi i rinisë dhe grave; Krijimi i sa më shumë hapësirave të gjelbra; Vëmendje e shtuar nga zonave periferik

bottom of page