top of page

Gledian Llatja - Bashkia Elbasan

Premtimet elektorale të z. Gledian Llatja, Kryetar i Bashkisë Elbasan

1. Elbasani do të ketë përmasat e një qyteti me standarde europiane dhe do të vazhdojë me ritmin e transformimeve si dhe në adresimin e çdo problematike të qytetarëve;

2. Bashkia Elbasan do të jetë edhe më afër fermerëve dhe blegtorëve për ti dhënë një tjetër ritëm zhvillimit rural të zonës;

3. Fëmijët do të jenë prioritet i Bashkisë Elbasan, për t’i dhënë atyre një qytet me standarde europiane.

Recent Posts

See All

Rritja e tranparencës dhe aksesueshmërisë në shërbimet që do ofrojë Bashkia e Durrësit; Fuqizimi i rinisë dhe grave; Krijimi i sa më shumë hapësirave të gjelbra; Vëmendje e shtuar nga zonave periferik

Premtimet elektorale të z. Kastriot Gurra, Kryetar i Bashkisë Librazhd Fusha: INFRASTRUKTURË DHE SHËRBIME PUBLIKE Premtime: 1. Do të asfaltohen rrugët kryesore nëpër fshatra. 2. Çdo rrugë që do të

bottom of page