Gledian Llatja - Bashkia Elbasan

Premtimet elektorale të z. Gledian Llatja, Kryetar i Bashkisë Elbasan

1. Elbasani do të ketë përmasat e një qyteti me standarde europiane dhe do të vazhdojë me ritmin e transformimeve si dhe në adresimin e çdo problematike të qytetarëve;

2. Bashkia Elbasan do të jetë edhe më afër fermerëve dhe blegtorëve për ti dhënë një tjetër ritëm zhvillimit rural të zonës;

3. Fëmijët do të jenë prioritet i Bashkisë Elbasan, për t’i dhënë atyre një qytet me standarde europiane.