Juliana Memaj - Ura Vajgurore

Premtimet elektorale të zj. Juliana Memaj, Kryetare e Bashkisë Ura Vajgurore


1. Do të vijojmë me projektet të cilat nxitën zhvillimin e qëndrueshëm të zonës;

2. Vizioni im për mandatin e dytë lidhet me amplifikimin e identitetit të bashkisë duke e parë si portë hyrëse drejt Beratit, që turistët ta konsiderojnë një pikë të bukur ndalëse para se të shkojnë në Berat;

3. Kemi një projekt për fazën e dytë të mbrojtjes lumore që do të vazhdojë, po ashtu ndërtimi i dy urave që do të jenë brand i qytetit tonë për ta bërë atraktiv;

4. Në fokus do të kemi edhe zhvillimin e artit dhe të kulturës me një projekt për vënien në punë të teatrit bashkëkohor.Burimi: https://ata.gov.al/2019/06/18/memaj-koha-per-bashkine-e-gjenerates-tjeter-ne-uren-vajgurore/

Recent Posts

See All

Kastriot Gurra - Bashkia Librazhd

Premtimet elektorale të z. Kastriot Gurra, Kryetar i Bashkisë Librazhd 1. Do të investohet në rrugë me standarde dhe jo asfalt elektoral siç ka ndodhur gjatë këtyre viteve. 2. Në bashkinë e re, do të

Ervin Demo - Bashkia Berat

Premtimet elektorale të z. Ervin Demo, Kryetar i Bashkisë Berat 1. Do të bëjmë realitet një program konkret zhvillimi për qytetin e Beratit, me investime në infrastrukturë dhe shërbime, që do të rikth

Tërmet Peçi - Bashkia Tepelenë

Premtimet elektorale të z. Tërmet Peçi, Kryetari i Bashkisë Tepelenë 1. Zhvillimi ekonomik i zonës; 2. Do të investoj për ta kthyer Tepelenën në një destinacion turistik; 3. Zgjidhja e problemit të p