Juliana Memaj - Ura Vajgurore

Premtimet elektorale të zj. Juliana Memaj, Kryetare e Bashkisë Ura Vajgurore


1. Do të vijojmë me projektet të cilat nxitën zhvillimin e qëndrueshëm të zonës;

2. Vizioni im për mandatin e dytë lidhet me amplifikimin e identitetit të bashkisë duke e parë si portë hyrëse drejt Beratit, që turistët ta konsiderojnë një pikë të bukur ndalëse para se të shkojnë në Berat;

3. Kemi një projekt për fazën e dytë të mbrojtjes lumore që do të vazhdojë, po ashtu ndërtimi i dy urave që do të jenë brand i qytetit tonë për ta bërë atraktiv;

4. Në fokus do të kemi edhe zhvillimin e artit dhe të kulturës me një projekt për vënien në punë të teatrit bashkëkohor.Burimi: https://ata.gov.al/2019/06/18/memaj-koha-per-bashkine-e-gjenerates-tjeter-ne-uren-vajgurore/