Juliana Memaj - Ura Vajgurore

Updated: Nov 5, 2020

Premtimet elektorale të zj. Juliana Memaj, Kryetare e Bashkisë Ura Vajgurore


1. Do të vijojmë me projektet të cilat nxitën zhvillimin e qëndrueshëm të zonës;

2. Vizioni im për mandatin e dytë lidhet me amplifikimin e identitetit të bashkisë duke e parë si portë hyrëse drejt Beratit, që turistët ta konsiderojnë një pikë të bukur ndalëse para se të shkojnë në Berat;

3. Kemi një projekt për fazën e dytë të mbrojtjes lumore që do të vazhdojë, po ashtu ndërtimi i dy urave që do të jenë brand i qytetit tonë për ta bërë atraktiv;

4. Në fokus do të kemi edhe zhvillimin e artit dhe të kulturës me një projekt për vënien në punë të teatrit bashkëkohor.


Burimi: https://ata.gov.al/2019/06/18/memaj-koha-per-bashkine-e-gjenerates-tjeter-ne-uren-vajgurore/

Recent Posts

See All

Kastriot Gurra - Bashkia Librazhd

Premtimet elektorale të z. Kastriot Gurra, Kryetar i Bashkisë Librazhd Fusha: INFRASTRUKTURË DHE SHËRBIME PUBLIKE Premtime: 1. Do të asfaltohen rrugët kryesore nëpër fshatra. 2. Çdo rrugë që do të