top of page

Klement Ndoni - Bashkia Këlcyrë

Premtimet elektorale të z. Klement Ndoni, Kryetari i Bashkisë Këlcyrë (2015)


INFRASTRUKTURË DHE SHËRBIME PUBLIKE

1. Do të ndërtohet ujësjellësi në territorin e bashkisë 1,5 milion dollarë;

2. Do të rikonstruktohet bulevardi dhe trotuaret e tij;

3. Do të restaurohet qendra e re e qytetit;

4. Do të ndërtohet unaza e re e qytetit;

5. Do të kryhet sistemim dhe asfaltim i rrugës për tek varrezat e reja;

6. Do të ndërtohet një shëtitore në zonën Gurore-Mekam;

7. Do të kryhet rehabilitim dhe lyerje e fasadave të pallateve në qytet;

8. Do të kryhet sistemim dhe asfaltim i rrugicave në brendësi të lagjeve në qytet;

9. Do të kryhet ndërtimi i KUZ në lagjen Prrenjas;

10. Do të kryhet sistemim dhe asfaltim i rrugës për në fshatin Gur;

11. Do të kryhet rikonstruksion i rrugës për në fshatin Qaferrap;

12. Do të kryhet sistemim i rrugës që lidh rrugën rurale me qendrën e fshatit Qaferrap;

13. Do të kryhet përfundim i sistemimit të rrugës për në Maleshovë;

14. Do të kryhet përmirësim i furnizimit me ujë të pijshëm për të arritur furnizimin e pandërprerë për 24 orë për qytetin, si dhe në Gurr dhe Prrenjas;

15. Do të përcaktohet çmimi i ujit në konsultim me qytetarët;

16. Do të kryhet rikonstruksion i rrjetit të ndriçimit publik.


ARSIM/KULTURË/SPORT


1. Do të kryhet kthim i klubit të futbollit në shoqëri aksionere;

2. Do të kryhet rikonstruksion i fushës dhe stadiumit "Demir Allamani";

3. Do të mbështetet ngritja e ekipeve të pinpongut dhe shahut;

4. Do të kryhet rikonstruksion i shkollës 9-vjeçare.


MJEDIS/TURIZËM


1. Do të riorganizohet sistemi i pastrimit në qytete dhe fshatra;

2. Do të kryhet rikonceptim dhe shtim i sipërfaqeve të gjelbëra deri në brendësi të lagjeve në territorin e bashkisë;

3. Do të kryhet dyfishim i numrit të pikave të grumbullimit të mbetjeve dhe pajisja me konteiner të rinj në territorin e bashkisë.


BUJQËSI


1. Do të subvencionohet prodhimi blegtoral në fshatra;

2. Do të subvencionohet sistemi i ujitjes në fshtra;

3. Do të kryhet ndërtimi i një tregu bashkëkohor.


EKONOMI DHE PUNËSIM


1. Do të ndalohet rritja e taksave dhe tatimeve për dy vite.


Burimi: https://portavendore.al/wp-content/uploads/2019/06/Premtime-K%C3%ABlcyr%C3%AB.pdf

Recent Posts

See All

Rritja e tranparencës dhe aksesueshmërisë në shërbimet që do ofrojë Bashkia e Durrësit; Fuqizimi i rinisë dhe grave; Krijimi i sa më shumë hapësirave të gjelbra; Vëmendje e shtuar nga zonave periferik

Premtimet elektorale të z. Kastriot Gurra, Kryetar i Bashkisë Librazhd Fusha: INFRASTRUKTURË DHE SHËRBIME PUBLIKE Premtime: 1. Do të asfaltohen rrugët kryesore nëpër fshatra. 2. Çdo rrugë që do të

Premtimet elektorale të z. Ervin Demo, Kryetar i Bashkisë Berat 1. Do të bëjmë realitet një program konkret zhvillimi për qytetin e Beratit, me investime në infrastrukturë dhe shërbime, që do të rikth

bottom of page