Klodian Tace - Bashkia Gramsh

Premtimet elektorale të z. Klodian Tace, Kryetari i Bashkisë Gramsh


1. Prishja e HEC-it që po ndërtohet në kanionet e Holtës;

2. Objektivi ynë për katër vitet e ardhshme është realizimi i premtimeve dhe përmirësimi i jetës së banorëve dhe mbështetje për infrastrukturën dhe rritjen e shërbimeve në çdo skaj të Bashkisë Gramsh;

3. Rikonstruksioni i rrugës Poroçan-Baramaj;