top of page

Kreshnik Hajdari - Bashkia Kuçovë

Premtimet elektorale të z. Kreshnik Hajdari, Kryetar i Bashkisë Kuçovë


1. Bashkia e re do të ofrojë projekte dhe politika stimuluese për biznesin, duke mundësuar në këtë mënyrë edhe një rritje të punësimit;

2. Përmirësimin e infrastrukturës;

3. Ndërtimi i rrugës Kuçovë -Lumas, sepse Lumasi edhe pse pas reformës territoriale iu bashkua Bashkisë Kuçovë akoma nuk e ka një rrugë që të lidhet me Kuçovën.;

3. Do të fillojmë menjëherë nga projektet, dhe me të ardhurat e bashkisë apo me ndihmën e qeverisë do të bëjmë të mundur realizimin e tyre;

4. Do të rihapim aeroportin e Kuçovës, si një bazë moderne e NATO-s, çka do të krijojë punësim dhe do të gjallërojë të gjithë ekonominë lokale.


Burimi: https://urbannews.al/prezantohet-kandidati-i-ps-per-bashkine-kucove/

Recent Posts

See All

Rritja e tranparencës dhe aksesueshmërisë në shërbimet që do ofrojë Bashkia e Durrësit; Fuqizimi i rinisë dhe grave; Krijimi i sa më shumë hapësirave të gjelbra; Vëmendje e shtuar nga zonave periferik

bottom of page