Liman Morina - Bashkia Has

Premtimet elektorale të z. Liman Morina, Kryetari i Bashkisë Has


1. Ndërtimi i rrugëve që lidhin njësitë administrative me rrugën nacionale;

2. Ndërtimi i shkollave të reja dhe rikonstruksioni i atyre ekzistuese.