top of page

Lorenc Tosku - Bashkia Peqin

Premtimet elektorale të z. Lorenc Tosku, Kryetari i Bashkisë Peqin


1. Përmirësimi i cilësisë së shërbimeve;

2. Përmirësimi i cilësisë së infrastrukturës;

3. Përmirësimi i cilësisë së jetesës dhe çdo aspekti tjetër të jetës si në aspektin arsimor, social, kulturor, shëndetësor, ekonomik, sportiv etj;

4. Në 4 vjeçarin e ardhshëm do të kemi më shumë investime në zonë dhe më shumë zhvillim.


Burimi: https://ata.gov.al/2019/08/07/betohet-kryebashkiaku-i-ri-i-peqinit-lorenc-tosku/

Recent Posts

See All

Rritja e tranparencës dhe aksesueshmërisë në shërbimet që do ofrojë Bashkia e Durrësit; Fuqizimi i rinisë dhe grave; Krijimi i sa më shumë hapësirave të gjelbra; Vëmendje e shtuar nga zonave periferik

Premtimet elektorale të z. Kastriot Gurra, Kryetar i Bashkisë Librazhd Fusha: INFRASTRUKTURË DHE SHËRBIME PUBLIKE Premtime: 1. Do të asfaltohen rrugët kryesore nëpër fshatra. 2. Çdo rrugë që do të

bottom of page