top of page

Majlinda Bufi - Bashkia Roskovec

Updated: Oct 31, 2019

Premtimet elektorale të zj. Majlinda Bufi, Kryetare e Bashkisë Roskovec (2015)


INFRASTRUKTURË DHE SHËRBIME PUBLIKE


1. Do të hartohet Plani Rregullues Urbanistik;

2. Do të kryhet rikonstruksion i plotë i rrugëve në lagje, duke përfshirë trotuarë, ndriçim dhe gjelbërim:

· lagjia e Re;

· lagjia nr. 1;

· lagjia e ish-komunales;

· lagjia e ish-baxhos;

· lagjia e ish zyrave të koopertivës;

· lagjia e spitalit;

· lagjia e ish furrës së bukës;

· lagjia e re e vreshtit;

· lagjia e Ofiçinës së re;

· ish tregu i gjësë së gjallë.

3. Do të ndërtohet rrjeti plotë i kanalizimit të ujërave të zeza, në të gjitha lagjet e qytetit, duke synuar dhe ndërtimin e inpiantit të trajtimit të ujërave të zeza dhe teknologjike;

4. Do të krijohen hapësira të gjelbëra në qytet, si lulishte, ambiente çlodhëse dhe argëtuese në çdo lagje;

5. Do të përmirësohet shërbimi shëndetësor në çdo njësi të banuar, përmes rikonstruksionit të infrastrukturës ndërtimore dhe plotësimit me pajisjet e duhuara shëndetësore;

6. Do të pajiset me infrastrukturë moderne materniteti;

7. Do të zgjidhet problemi i ujit të pijshëm në bashki;

8. Do të ndërtohet qendra e qytetit me parametra bashkëkohorë;

9. Do të kryhet rikonstruksion i rrugëve në lagje në Jagodinë;

10. Do të kryhet rikonstruksion i plotë i rrugës kryesore në Jagodinë duke përfshirë trotuare, ndriçim dhe gjelbërim;

11. Brenda 300 ditëve të para të mandatit do të kryhet rikonstruksioni i plotë të rrugës në lagje në Ngjeqan;

12. Do të kryhet rikonstruksion i plotë i rrugës së Kurjanit duke përfshirë ndriçim, gjelbërim dhe trotuare (gjatësia 3km dhe gjerësia 5m);

13. Do të kryhet rikonstruksion i plotë i ambulancës në Kurjan;

14. Do të realizohet me parametra dhe standarte bashkëkohore rruga e fshatit Vlosh;

15. Do të realizohet stacioni i pompimit për ujitjen e tokave në Metush, Hoxhe dhe Sakaj, Suk1;

16. Do të rikonstrukohen rrugët e lagjeve në fshatin Stumë;

17. Do të kryhet rikonstruksion i ambulancës në Arapaj;

18. Do të kryhet rikonstruksion i rrugëve të lagjeve në Arapaj, duke përfshirë trotuare, ndriçim dhe gjelbërim;

19. Do të kryhet rikonstruksion i rrugëve në lagjet në Suk 1 duke përfshirë trotuare, ndriçim dhe gjelbërim;

20. Do të kryhet rikonstruksion i rrugëve në lagje në Suk 2, duke përfshirë trotuare, ndriçim dhe gjelbërim;

21. Do të kryhet rikonstruksion i rrugës Suk 2 - Arapaj - Samaticë sipas standarteve dhe plotësimi me elemetët e gjelbërimit, trotuarit dhe ndriçimit;

22. Do të kryhet rikonstruksion i rrugës Suk 1 - Arapaj - Samaticë sipas standarteve dhe plotësimi me elemetët e gjelbërimit, trotuarit dhe ndriçimit.


ARSIM/KULTURË/SPORT


1. Do të kthehet në taditë organizimi i kampionateve sportive midis shkollave;

2. Do të riaktivizohet grupi zinxhir i të rinjëve në kultura të ndryshme sportive;

3. Do të kryhet rikonstruksion i shkollës në Jagodinë;

4. Do të kryhen ambiente të reja sportive në shkollën e Kurjanit;

5. Do të kryhet rrethimi i territorit të shkollës së Kurjanit;

6. Do të kryhet rikonstruksion i shkollës në Arapaj;

7. Do të kryhet rikonstruksion i terreneve sportive të shkollës në fshatin Suk 2;

8. Do të kryhet rikonstruksion i shkollës në Strumë, brenda 300 ditëve të para të mandatit;

9. Do të kryhet sistemimi i rrethimit të jashtëm të shkollës Suk 2;

10. Do të kryhet rikonstruksion i plotë i kishës në fshtin Strumë;


MJEDIS/TURIZËM


1. Do të përmirësohet shërbimi i pastrimit në çdo lagje, duke filluar me ndarjen e mbetjeve në burim sipas kategorisë dhe llojit të tyre, si dhe ndërtimi në prespektivë e një qendre të grumbullimit dhe trajtimit të mbetjeve bashkëkohore;


BUJQËSI


1. Do të zgjidhet problemi i tokave bujqësore;

2. Do të krijohet infrastrukturë e përshtatshme për bujqësinë;


TRANSPARENCA


1. Do të ndërtohet një zyrë informacioni në bashki;

2. Do të vendoset një dialog komunikimi, në funksion të çdo vendimmarrje të rëndësishme publike, ndërmjet Këshillit Bashkiak, administratës dhe grupeve të interesit;


SHËRBIMET SOCIALE


1. Do të ndërtohet një qendër komunitare për të rinjtë, gratë, të moshuar, grupeve vulnerabël etj.


EKONOMI DHE PUNËSIM


1. Do të krijohen politika lehtësuese për bizneset dhe kompanitë që ushtrojnë aktivitetin në bashki me qëllim punësimin e banorëve vendas;

2. Do të ketë mbështetje për të rinjë e diplomuar për tu punësuar në administratën e bashkisë;


Burimi: https://portavendore.al/wp-content/uploads/2019/06/Roskovec-premtimet.pdf


(Qershor 2019)

1. Vazhdimi i punës për përmirësimin e jetës në komunitetin tonë;

2. Përmirësimi i shërbimeve;

3. Përmbushja e nevojave tona të përditshme për një administrim më të mirë të të gjithë punëve në shtëpinë tonë të përbashkët.


Burimi: http://ata.gov.al/2019/06/26/bufi-kerkon-besimin-e-qytetareve-per-me-shume-pune-publike-ne-roskovec/

Recent Posts

See All

Rritja e tranparencës dhe aksesueshmërisë në shërbimet që do ofrojë Bashkia e Durrësit; Fuqizimi i rinisë dhe grave; Krijimi i sa më shumë hapësirave të gjelbra; Vëmendje e shtuar nga zonave periferik

Premtimet elektorale të z. Kastriot Gurra, Kryetar i Bashkisë Librazhd Fusha: INFRASTRUKTURË DHE SHËRBIME PUBLIKE Premtime: 1. Do të asfaltohen rrugët kryesore nëpër fshatra. 2. Çdo rrugë që do të

bottom of page