top of page

Pjerin Ndreu - Bashkia Lezhë

Premtimet elektorale të z. Pjerin Ndreu, Kryetari i Bashkisë Lezhë


1. Ne do të marrim në dorë qytetin, do e ridizenjojmë dhe do bëjmë një ndryshim radikal, edhe në njësitë administrative ku investimet janë në nivelin zero;

2. Plani im emergjent, është vendosja e një strukture të re funksionale në bashki, ku duhet rikompozuar mënyra e të vepruarit dhe komunikuarit me njerëzit;

3. Ne do të ndërtojmë një bashki ku çdo njeri do të ketë detyrën t’i përgjigjet qytetarëve.


Burimi: https://ata.gov.al/2019/06/25/ndreu-pas-30-qershorit-ndryshim-radikal-do-te-marrim-ne-dore-qytetin-turistik-te-lezhes/

Recent Posts

See All

Rritja e tranparencës dhe aksesueshmërisë në shërbimet që do ofrojë Bashkia e Durrësit; Fuqizimi i rinisë dhe grave; Krijimi i sa më shumë hapësirave të gjelbra; Vëmendje e shtuar nga zonave periferik

Premtimet elektorale të z. Kastriot Gurra, Kryetar i Bashkisë Librazhd Fusha: INFRASTRUKTURË DHE SHËRBIME PUBLIKE Premtime: 1. Do të asfaltohen rrugët kryesore nëpër fshatra. 2. Çdo rrugë që do të

bottom of page