top of page

Bashkia Fier

Updated: Jun 14, 2020


 1. Rikonstruksion i plotë i sistemit të kullimit, ndriçimit, e deri tek riveshja me tapet të ri të fushës së stadiumit “Loni Papuçiu”.

 2. Rikonstruksioni i plotë i rrugës “Tonç Kilica” në lagjen “Sheq i Vogël”. U bë e mundur shembja e ndërtimeve pa kriter dhe zgjerimi i kësaj rruge, gjithashtu edhe rehabilitimi i rrjetit të kanalizimeve.

 3. Rehabilitimi i sistemit kullues në lagjen “Afrim”. Pas ndërhyrjeve do të fillojë vendosja e urave në të gjithë gjatësinë e tij.

 4. Rehabilitimi i ambienteve të shkollës “Hiqmet Buzi”, Kallm i Madh. Tashmë nxënësit e kësaj shkolle 9 vjeçare do të kenë kushte më të mira.

 5. Zgjerimi urës në Korçeraj ( rruga Çakran - Gorishovë) për një akses të sigurt të këmbësorëve dhe automjeteve në çdo moment.

 6. Ndërhyrja dhe mirëmbajtja e infrastrukturës rrugore në të gjithë territorin e Bashkisë Fier.

 7. Sistemim, asfaltim, gjelbërim dhe ndriçim i hapësirave në lagjen “15 Tetori”.

 8. Përmirësimi i infrastrukturës rrugore, ambiente çlodhëse, gjelbërim dhe ndriçim për hapësirat e lagjes “8 Shkurti”.

 9. Ndërhyrje për sistemimin e rrugëve të brendshme në lagjen “Afrim”.

 10. Rikonstruksion i plotë i një prej rrugëve të fshatit Daullas, Njësia Administrative Qendër.

 11. Rikonstruksion i plotë i një prej rrugëve të brendshme të fshatit Kashisht.

 12. Rikualifikimi i një prej hapësirave publike mes pallateve në lagjen “11 Janari”.

 13. Asfaltimi i rrrugës në fshatin Zhupan.

 14. Rehabilitimi i rrugës Varibop – Vjosë. Akses më i lehtë për fermerët, fëmijët dhe gjithë banorët.

 15. Rikonstruksioni i rrugës Kallm i Madh – Kallm i Vogël.

 16. Rikonstruksioni i rrugës në Metaj, Libofshë.

 17. Rikonstruksion i plotë i rrugës “Vangjel Maci”, në lagjen “Bishanakë”.

 18. Ndërtimi i Ambulancës së re në fshatin Patos Fshat.

 19. Transformimi i hapësirës publike në lagjen “Liri”, asfaltim, gjelbërim, ndriçim publik.

 20. Sistemimi i kanalizimeve dhe asfaltimi i rrugës “Vasil Jorgaqi”.

 21. Rikonstruksioni i rrugës kryesore në fshatin Grecalli.

 22. Asfaltimi i rrugëve të brendshme në Levan.

 23. Ndërhyrje në rikonstruksionin e segmentit të dytë të unazës së vogël, nga kryqëzimi i Zogut të Zi deri tek qendra tregtare Gold.

 24. Rehabilitimi i kanaleve kulluese në fshatin Petovë.

 25. 3000 ndriçuesa me panel diellor do të montohen në të gjithë territorin e Bashksië Fier, duke rritur kështu cilësinë e shërbimit për qytetarët dhe duke ulur koston. Ndriçuesit do të vendosen jo vetëm në lagjet e qytetit, por në cdo njësi administrative dhe në cdo fshat.

 26. Rikonstruksion i rrugës në fshatin Plyk.

 27. Rehabilitimi i sistemin kullues dhe vaditës në Daullas, Libofshë.

 28. Rikonstruksioni i rrugës së Pojanit, e cila shkon drejt fshatit Sop.

 29. Ambulancë e re për fshatin Vreshtas, Njësia Administrative Cakran.

 30. Rehabilitimi i disa prej rrugëve më problematike në fshatin Dërmënas.

 31. Rikonstruksioni i një prej rrugëve të brendshme të dëmtuara në Fermë, Çlirim.

 32. Sistemimi dhe asfaltimi i hapësirës publike mes pallateve të lagjes “ 16 Prilli”.

 33. Rehabilitimi i ambienteve të Martenitetit të Fierit.

 34. Rikonstruksioni i rrugës kryesore të fshatit Havaleas.

 35. Rehabilitimi i një tjetër sheshi në lagjen “8 Shkurti”.

 36. Rehabilitimi dhe asfaltimi i rrugës kryesore të Martinës.

 37. Rikonstruksioni i shkollës “Anastas Laska” në Libofshë.

 38. Sistemimi i hapësirave publike në lagjen “Kastriot”.

 39. Rikonstruksioni i plotë i Varrezave të Dëshmorëve në Fier.

 40. Rikonstruksioni i shkollës “Pinellopi Pirro”.

 41. Rehabilitimi i ambienteve të shkollës 9-vjeçare “Frakull e Vogël”.

 42. Rehabilitimi i ambienteve të shkollës 9-vjeçare “Thoma Sema".

 43. Pastrimi dhe sistemimi i kanaleve kulluese dhe vaditëse në fshatin Agim.


Burimi: Bashkia Fier - https://www.facebook.com/bashkia.efierit/

bottom of page