Bashkia Maliq

Updated: Jun 14


 1. Ndërtimi i terrenit sportiv në shkollën 9-vjeçare Vreshtas.

 2. Ndërtimi i nyjeve sanitare në Shkollën e Mesme Sheqeras.

 3. Rehabilitimi i shkollës 9-vjeçare në Podgorie.

 4. Rikonstruksion i çatisë dhe tualeteve

 5. Sistemim-asfaltim i rrugës në fshatin Podgorie.

 6. Ndriçimi i rrugëve në fshatin Rrëmbec.

 7. Rikonstruksioni i shkollës së fshatit Bregas.

 8. Rikonstruksioni i kopshtit të fëmijëve dhe qendrës shëndetësore në Velitërnë.

 9. Pastrimi i kanaleve kulluese në fshatin Podgorie.

 10. Asfaltimi i rrugëve në fshatin Vloçisht.

 11. Asfaltimi dhe rehabilitimi i rrugëve në fshatin Libonik.

 12. Pastrimi dhe rehabilitimi i kanaleve kulluese në fshatin Pirg.

 13. Rikonstruksioni i urës në fshatin Orman.

 14. Rikonstruksioni i segmentit rrugor Vreshtas-Petrushë.

 15. Stabilizimi i rrjetit të kanalizimeve në fshatin Pocestë.

 16. Pastrimi dhe rehabilitimi i kanaleve kulluese në Njësinë Administrative Vreshtas.

 17. Pastrimi dhe rehabilitimi i kanaleve kulluese në Pojan.

 18. Ndërhyrje për rehabilitimin e kanaleve kulluese në fushën e Maliqit.

 19. Pastrimi i kanaleve ujitës në fshatrat Pendavinj, Zëmblak, Zvezdë dhe Burimas.

 20. Sistemimi dhe asfaltimi i rrugëve të brendshme në Maliq.

 21. Ndërhyrje në fasadat e pallateve, sistemimin e rrugëve dhe trotuareve si dhe ndriçimin rrugor në qytetin e Maliqit.

 22. Kopsht për fëmijët, Qendër Shëndëtsore dhe ambient për pensionistët në fshatin Tërovë, Njësia Administrative Pojan

Burimi: Bashkia Maliq - https://www.facebook.com/Bashkia-Maliq-172399916142062/