Bashkia Tepelenë

Updated: Jun 14, 2020


 1. Ndërtimi i qendrës së fshatit Sinanaj në Njësinë Administrative Lopës.

 2. Rehabilitimi i fasadave të ndërtesave në pjesën veriore të qytetit të Tepelenës.

 3. Asfaltimi i rrugëve të brendshme në qytetin e Tepelenës.

 4. Rehabilitimi i gjithë aksit rrugor nga "Kryqëzimi - ish shtëpia e oficerave" - "Kryqëzimi i rrugës së Spitalit" në përfundim me "Komisariatin e Policisë.

 5. Pastrimi dhe krasitja e lulishteve si në qëndrat e banuara, lagje, po ashtu edhe në zonat rurale. Pastrimi i varrezave publike.

 6. Pastrimi dhe rehabilitimi i kanaleve kulluese dhe vaditëse në dy fushat bujqësore për fshatrat, Luzat dhe Kodër-Lekël.

 7. Zëvendësimi i urës prej druri në fshatin Bënçë, me një urë “pasarelë” me konstruksion metalik.

 8. Ndërhyrje në kanalet kulluese dhe rrugët dytësore në fshatrat e Njësive Administrative Qendër, Kurvelesh dhe Lopës.

 9. Rehabilitimi i rrugës në Njësinë Qendër, fshatin Lekël.

 10. Bypass-i i Tepelenës, një nga investimet më të mëdha dhe strategjike të zhvilluara ndonjëherë në qytet. Rehabilitimi i Aksit Tepelenë-Vlorë, ku përfshihet ana veri-perëndimore (poshtë kalasë) e cilësuar si "Unaza e Madhe". Gjithashtu zgjerimi dhe rehabilitimi i skrapatave në të dyja kahet e aksit.

 11. Shndërrimi i ish-kinemasë të qytetit të Tepelenës, në një kantier punësimi.

 12. Hapja dhe rehabilitimi i 200 m kanale dhe 8 pusetave në lagjen “15 Shtatori” (rrjeti KUZ)

 13. Ndërhyrje në bllokun e lagjes "Mustafa Matohiti" për çlirimin e hapësirës publike ku do të ndërtohet një kënd lojërash për fëmijët.


Burimi: Bashkia Tepelenë - https://www.facebook.com/bashkiatepelene/