top of page

Qerim Ismailaj - Bashkia Mallakastër

Updated: Oct 28, 2019

Premtimet elektorale të z. Qerim Ismailaj, Kryetar i Bashkisë Mallakastër (Qershor 2019)


1. Do të kryejmë rehabilitimin e rrugës që lidhet me autostradën;

2. Do të ndërtojmë rrugët rurale;

3. Investime reale do të ndërmarrim në kanalizime;

4. Do të krijojmë ndërmarrjen për mirëmbajtjen e infrastrukturës rrugore;

5. Pas 30 qershorit do të hapim një faqe të re për bashkinë Mallkastër, me administratë të kualifikuar dhe staf profesional, që do të punojë për të ardhmen e qytetarëve dhe fëmijëve, për punësimin e të rinjve dhe një zhvillim të ri kësaj bashkie;

6. Në bashkëpunim me qeverinë qëndrore do realizojmë marrjen e shumë projekteve të cilat do bëjnë të mundur uljen e papunësisë.


Burimi: http://ata.gov.al/2019/06/14/ismaili-me-30-qershor-i-themi-mjaft-keqqeverisjes-ne-bashkine-mallakaster/

Recent Posts

See All

Rritja e tranparencës dhe aksesueshmërisë në shërbimet që do ofrojë Bashkia e Durrësit; Fuqizimi i rinisë dhe grave; Krijimi i sa më shumë hapësirave të gjelbra; Vëmendje e shtuar nga zonave periferik

Premtimet elektorale të z. Kastriot Gurra, Kryetar i Bashkisë Librazhd Fusha: INFRASTRUKTURË DHE SHËRBIME PUBLIKE Premtime: 1. Do të asfaltohen rrugët kryesore nëpër fshatra. 2. Çdo rrugë që do të

bottom of page