top of page

Rajmonda Balilaj - Bashkia Patos

Premtimet elektorale të zj. Rajmonda Balilaj, Kryetare e Bashkisë Patos (Qershor 2019)


1. Në mënyrë të veçantë do të punohet në drejtim të furnizimit me ujë të pijshëm të gjithë territorit;

2. Ndërtimi i qendrave urbane të njësive administrative do të jetë shumë shpejt i prekshëm;

Recent Posts

See All

Rritja e tranparencës dhe aksesueshmërisë në shërbimet që do ofrojë Bashkia e Durrësit; Fuqizimi i rinisë dhe grave; Krijimi i sa më shumë hapësirave të gjelbra; Vëmendje e shtuar nga zonave periferik

bottom of page