Rajmonda Balilaj - Bashkia Patos

Premtimet elektorale të zj. Rajmonda Balilaj, Kryetare e Bashkisë Patos (Qershor 2019)


1. Në mënyrë të veçantë do të punohet në drejtim të furnizimit me ujë të pijshëm të gjithë territorit;

2. Ndërtimi i qendrave urbane të njësive administrative do të jetë shumë shpejt i prekshëm;