Rakip Suli - Bashkia Kamëz

Premtimet elektorale të z. Rakip Suli, Kryetar i Bashkisë Kamëz


1. Vëmendje imediate përgjatë qeverisjes lokale të bashkisë Kamëz, në këtë zonë, do të drejtohet menjëherë në përmirësimin imediat të infrastrukturës;

2. Ndërtimin e çerdheve dhe kopshteve si një nevojë e madhe për fëmijët;

3. Do punohet dhe në projektimin dhe ndërtimin e hapësirave rekreative, këndeve të lojërave dhe mjediseve çlodhëse;

4. Pastrimi dhe trajtimi i mbetjeve për një jetesë kualitative dhe të shëndetshme.


Burimi: https://ata.gov.al/2019/06/21/suli-permiresim-te-infrastruktures-ne-babrru-ne-4-vitet-e-ardhshme/

Recent Posts

See All

Kastriot Gurra - Bashkia Librazhd

Premtimet elektorale të z. Kastriot Gurra, Kryetar i Bashkisë Librazhd 1. Do të investohet në rrugë me standarde dhe jo asfalt elektoral siç ka ndodhur gjatë këtyre viteve. 2. Në bashkinë e re, do të

Ervin Demo - Bashkia Berat

Premtimet elektorale të z. Ervin Demo, Kryetar i Bashkisë Berat 1. Do të bëjmë realitet një program konkret zhvillimi për qytetin e Beratit, me investime në infrastrukturë dhe shërbime, që do të rikth