Rakip Suli - Bashkia Kamëz

Premtimet elektorale të z. Rakip Suli, Kryetar i Bashkisë Kamëz


1. Vëmendje imediate përgjatë qeverisjes lokale të bashkisë Kamëz, në këtë zonë, do të drejtohet menjëherë në përmirësimin imediat të infrastrukturës;

2. Ndërtimin e çerdheve dhe kopshteve si një nevojë e madhe për fëmijët;

3. Do punohet dhe në projektimin dhe ndërtimin e hapësirave rekreative, këndeve të lojërave dhe mjediseve çlodhëse;

4. Pastrimi dhe trajtimi i mbetjeve për një jetesë kualitative dhe të shëndetshme.


Burimi: https://ata.gov.al/2019/06/21/suli-permiresim-te-infrastruktures-ne-babrru-ne-4-vitet-e-ardhshme/