top of page

Tërmet Peci - Bashkia Tepelenë

Updated: Jun 14, 2020

Premtimet elektorale të z. Tërmet Peci, Kryetari i Bashkisë Lushnjë


1. Zhvillimi ekonomik i zonës;

2. Do të investoj për ta kthyer Tepelenën në një destinacion turistik;

3. Zgjidhja e problemit të punësimit. Kjo do të arrihet nëpërmjet bashkëpunimit me qeverinë shqiptare dhe me projekte të reja që të përfitojmë nga fondi i nxitjes së punësimit;

4. Afrimi i bizneseve të mëdha për të hapur këtu, fabrikat e tyre, ndërkohë që bashkia do të krijojë mundësinë për të gjetur objektet se ku do të vendosen;

5. Një repart fason është në proces ku fillimisht do të punësohen rreth 100 persona;

6. Fokusi kryesor i bashkisë do të jetë, menaxhimi dhe administrimi në bashkëpunim me fshatarët e gjithë këtyre zonave, të produkteve të tyre, për ti bërë jo vetëm të konkurrueshëm për tregun vendas, por për të sjellë të ardhura të mjaftueshme për familjet e tyre dhe sigurisht nxitjen e punësimit;

7. Nëpërmjet projekteve me Ministrinë e Bujqësisë do të punojmë për të vënë në eficencë të plotë gjithë sistemin e vaditjes që është problematik;

Recent Posts

See All

Rritja e tranparencës dhe aksesueshmërisë në shërbimet që do ofrojë Bashkia e Durrësit; Fuqizimi i rinisë dhe grave; Krijimi i sa më shumë hapësirave të gjelbra; Vëmendje e shtuar nga zonave periferik

Premtimet elektorale të z. Kastriot Gurra, Kryetar i Bashkisë Librazhd Fusha: INFRASTRUKTURË DHE SHËRBIME PUBLIKE Premtime: 1. Do të asfaltohen rrugët kryesore nëpër fshatra. 2. Çdo rrugë që do të

Premtimet elektorale të z. Ervin Demo, Kryetar i Bashkisë Berat 1. Do të bëjmë realitet një program konkret zhvillimi për qytetin e Beratit, me investime në infrastrukturë dhe shërbime, që do të rikth

bottom of page