Valbona Sako - Bashkia Durrës

Premtimet elektorale të znj. Valbona Sako, Kryetare e Bashkisë Durrës


1. Rritja e tranparencës dhe aksesueshmërisë në shërbimet që do ofrojë Bashkia e Durrësit;

2. Fuqizimi i rinisë dhe grave;

3. Krijimi i sa më shumë hapësirave të gjelbra;

4. Vëmendje e shtuar nga zonave periferike dhe rurale;

5. Investim dhe bashkëpunim nga ana e Bashkisë së Durrësit për projekte të rëndësishme turistike dhe kulturore;