RAPORTI I PREMTIMEVE TË KRYETARËVE TË ZGJEDHUR 2019