Raport mbi realizimin e premtimeve elektorale të z. Adriatik Mema, Kryetari i Bashkisë Skrapar