Raport mbi realizimin e premtimeve elektorale të z. Andis Salla, Kryetari i Bashkisë Cërrik