Raport mbi realizimin e premtimeve elektorale të z. Arif Tafani, Kryetari i Bashkisë Belsh