Raport mbi realizimin e premtimeve elektorale të z. Eduard Duro, Kryetari i Bashkisë Devoll