Raport mbi realizimin e premtimeve elektorale të z. Ervin Demo, Kryetari i Bashkisë Berat