Raport mbi realizimin e premtimeve elektorale të z. Fredi Kokoneshi, Kryetari i Bashkisë Divjakë