Raport mbi realizimin e premtimeve elektorale të z. Gëzim Topçiu, Kryetari i Bashkisë Maliq