Raport mbi realizimin e premtimeve elektorale të z. Gledian Llatja, Kryetari i Bashkisë Elbasan