Raport mbi realizimin e premtimeve elektorale të z. Ilmi Hoxha, Kryetari i Bashkisë Klos