Raport mbi realizimin e premtimeve elektorale të z. Kastriot Gurra, Kryetari i Bashkisë Librazhd