Raport mbi realizimin e premtimeve elektorale të z. Klodian Taçe, Kryetari i Bashkisë Gramsh