Raport mbi realizimin e premtimeve elektorale të z. Kreshnik Hajdari, Kryetari i Bashkisë Kuçovë