Raport mbi realizimin e premtimeve elektorale të z. Lorenc Tosku, Kryetari i Bashkisë Peqin