Raport mbi realizimin e premtimeve elektorale të z. Pjerin Ndreu, Kryetari i Bashkisë Lezhë