Raporti i shpenzimeve bashkiake mbi të ardhurat totale për vitin 2019